header

 

Helena Gardlíková 1 HELENA    GARDLÍKOVÁ

 

 

 

V našich spomienkach a v úcte ostávajú ľudia, ktorí sa veľkou mierou podieľali  o zveľadenie riečnického kostola. Jednou z nich je aj pani Helena Gardlíková rod. Romanová.

Od založenia ružencového spolku ho viedla spolu s Ľudmilou Šutiakovou. V nedeľu poobede sa v kostole modlievala litánie. Jeden krát do mesiaca sa v kostole robila zbierka ružencového spolku pre potreby kostola. Pani  Helena Gardlíková zakúpila látku na zástavy, ktoré potom vyšívala Amália Čerchlová a Angela Gardlíková. Z peňazí zo zbierky kúpila látku  na oltárne plachty a nite na vyšívanie. Na plachty dala v Čadci natlačiť vzory, ktoré vyšívali Amália Hrušková vyd. Cingelová a Angela Gardlíková vyd. Kováčová. Z peňazí ružencového spolku boli zakúpené aj koberce pred oltármi kostola. Pre kvety do Božieho hrobu na Veľkú noc, cestovala až na Moravu.

V Riečnici bola obľúbená.  Ako 28 ročná ovdovela a sama vychovala 5 detí bez podpory štátu.  Príkladný život Heleny Gardlíkovej bol vzorom pre jej deti, ktoré na ňu s láskou spomínajú.