header

Národný umelec Martin Benka navštívil viackrát Riečnicu a v jeho pozostalosti, ktorá je uložená v Múzeu Martina Benku v Martine, sme našli aj originál obrazu z Riečnice, ktorý namaľoval majster v prvej polovičke 60-tych rokov, pravdepodobne v r. 1963, na svojich potulkách Riečnicou. Jedná sa o jednoduchšiu skicu a majster ju namaľoval už v staršom veku. Obraz má veľkosť 16 x 24 cm, je to olej na plátne a sú na ňom zobrazené riečnické ženy a gazdovský konský povoz, ktoré stúpajú hore Urviskom na Lieskovom, hore cestou do Novosadov a do Poništov. Majster sa dal pravdepodobne inšpirovať udalosťami po zosuve pôdy na Lieskovom, kedy Riečničaria využívali cestu i po zosuve pôdy a touto cestou chodili z centra do osád Lieskové, Novosadovia, Poništovia a Opálkovia. Dúfame, že vás tento obraz národného umelca, akademického maliara Martina Benku, na ktorom je zobrazený výjav z našej obce Riečnica, poteší. Zverejnenie tohto obrazu je so súhlasom Múzea Martina Benku v Martine. Tento obraz nebol zatiaľ nikde zverejnený a tvorí súčasť archívu múzea.

Martin Benka