header

 

Chcem Vám pripomenúť p. Hermínku Šestákovu z Harvelky – našu speváčku a predrečníčku z kostola za pôsobenia p. dekana Kuseka a p. farára Baránka. V súčasnosti žije v Kysuckom Novom Meste v Domove dôchodcov, kde ju dennodenne navštevuje jej dcéra Janka.
Toho času oslávila 80. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa konala v Domove dôchodcov veľká oslava, kde jej všetci prejavili úctu a obdiv. Dostavil sa aj p. primátor Ing. Ján Hartel so svojou zástupkyňou Ing. Jankou Svrčkovou, aby jej poblahoželali. P. Hermínka je obľúbená a známa pre svoju výnimočnosť. Dokáže potešiť ľudí svojím spevom, všade rozsieva dobrú náladu. Ešte má takú čulú myseľ, že skladá veršíky. Jeden prikladám. Na svoj vek je ešte dobre mobilná. Hoci používa pri chôdzi palicu, sama nav-števuje bohoslužby v blízkom kostolíku, vídavam ju v obchode nakupovať . Pri stretnutí sa nemôžeme od seba odtrhnúť. Spomína na život pri kostole v Riečnici, keď tam Harvelčania navštevovali bohoslužby za každého počasia a aj v zime sa brodili cez zasnežený kopec ráno na roráty. Pamätá si všetky osoby a udalosti, ktoré sa v tom čase stali.
Prajem jej hlavne veľa zdravia, nech ju neopúšťa jej celoživotný optimizmus a dobrá nálada, nech ju aj naďalej majú radi v Domove dôchodcov. Prajem jej veľa tvorivých myšlienok potrebných k skladaniu veršíkov. Nech jej ešte dlho svieti slnko šťastia!

Nech Vám svätý Jakub, patrón Kysúc, ktorý tróni v našom chráme, rozdá lupene kvetov ako božie požehnanie.
A.S.

P1060175