header

 

Aktuality
STRETNUTIE  RODÁKOV  2019

29.6.2019 sa v Riečnici uskutoční tradičné stretnutie rodákov.
Program stretnutia:

* 11.00 posvätenie sochy sv. Antona pod lipou u Novosadov /biskup      Mons.Viliam Judák/
* 13.00 sv. omša v kostole Narodenia Panny Márie v Riečnici
* po sv. omši osobné stretnutia, zábava, guľáš.
Tešíme sa na hojnú účasť, dobré počasie a bezpečnú cestu do Riečnice

 

HODY  V RIEČNICI  2017

      Vážení rodáci, priatelia a sympatizanti. Dovoľujeme si Vás pozvať na 3.stretnutie v Riečnici , z príležitosti hodov, ktoré sa konali na sviatok Narodenia Panny Márie 8.9. Dátum tohoročného stretnutia sme stanovili na 1. a 2.9., keďže je štátny sviatok. Stretnutie teda začína 1.9 okolo obeda a hlavný program sa uskutoční 2.9.o 11,00- tj. mariánska pobožnosť. Opekačka, hudba, spev a rozprávanie bude prebiehať nepretržite. Ubytovanie, stravu a nápoje si každý zabezpečí sám. Voda je k dispozícii. Dúfame, že aj hríby už budú. Počasie nám veríme, Pán Boh požehná. Prosím, prineste dobrú náladu, ak máte staré fotografie, hlasy a hudobné nástroje. Prístupová cesta je prejazdná, čiastočne opravená, v lepšom stave ako 1.7.2017. Tešíme sa na seba.

 Dovidenia.

 

STRETNUTIE RODÁKOV 2016

 

Stretnutie rodákov so zaniknutých obcí Harvelka a Riečnica sa uskutoční dňa 2.7.2016 pri Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Harvelke. Začne sa sv. omšou o 13.00., po jej skončení nasleduje program a občerstvenie. Príchod je možný zo smeru Oravská Lesná.

 

VILIAM JUDÁK, NITRIANSKY BISKUP

 

 

 

 

 KYSUCE      Uverejnené piatok, 04. september 2015, 12:41

 

Od vysťahovania Riečnice pomaly uplynie už 30 rokov. Ľudia zanechali svoje pozemky, domy, aby sa tu mohla vybudovať nádrž na pitnú vodu, našli si nové bydliská, sú roztrúsení takmer po celom Slovensku i v ČR. 

Dnes môžeme doceniť význam priehrady pri zmene klimatických podmienok, keď pramene vysýchajú a tok vody v riekach sa zmenšuje. Nám na Kysuciach vďaka priehrade voda doma nechýba. Obyvatelia vysťahovaných obcí nezabudli ani po dlhej dobe na svoje rodisko , na svoju rodnú hrudu a každý rok sa pravidelne stretávajú pri riečnickom kostole. Naposledy to bolo v júli v tomto roku, keď sa zišli v hojnom počte. V jednotlivých osadách pribúdajú nielen pamätné tabule, ale i kríže. Uplynuli 2 mesiace od veľkého stretnutia v Riečnici , no tí „skalní“ – Danihelovci, Balačinovci, Cingelovci, Buchovci, Belkovci, Judákovci, Slivkovci, Krchovci, Kotvasovci.....sa opäť zišli na záver leta, aby neporušili tradíciu stretávania sa Riečničanov z príležitosti slávenia hodov na Sviatok Narodenia Panny Márie, aby si oživili a prehĺbili vzájomné vzťahy , navštívili miesta svojich pôvodných bydlísk, stúpili na rodnú hrudu, zaspomínali a potom sa všetci spoločne zabavili pri ohni spevom a hudbou. 

Sobota 29. august bol tým vydareným dňom plný slnka, tepla, príjemnej pohody. Stretnutie začalo modlitbou v kostole, ktorý najprv upratali šikovné ruky rodiny Danihelových. Ostal po celý deň otvorený , ľudia vchádzali dnu a určite venovali modlitbu i za tých, ktorí tu kedysi žili, chodili po týchto miestach, no dnes už nie sú medzi nami, ale veríme, že “zhora“ sledujú naše kroky . Každý si v tento deň prišiel na svoje. Niektorí sa rozbehli na Židoveň pozrieť nový kríž, ktorý bol vysvätený biskupom Mons. Viliamom Judákom na poslednom stretnutí. Jedna skupina si zvolila turistickú vychádzku do najvyššie položenej osady Kýčierky okolo Chvastekovcov , Holešovcov a Gabajky. Tu prebýval všetkým nám známy veľký gazda a bača Alojz Kováč zvaný Bubák. Dnes túto osadu pripomínajú len mohutné lipy a ďalšie listnáče, ktoré boli svedkami života na tomto vzdialenom a odľahlom mieste. Hore na vrchole sme si vychutnávali pohľady na všetky svetové strany, obdivovali sviežosť a krásnu zeleň, bohaté ihličnany obsypané šuškami a zhliadli sme i zrkadliace sa priehradné vody. 

Dobrá správa , cestou sme našli zopár hríbov, nech už len zaprší , určite sa ich objaví viac. Pri poľovníckom domčeku to vrelo celý deň do neskorého večera. Tu sa opekalo, ponúkali sa rôzne napečené dobroty a takmer bez prestávky sa hralo a spievalo . Predviedli sa viaceré riečnicke hudobné talenty. Vôkol v tieni posedávali skupinky, ktoré diskutovali a spomínali na staré časy. Pomaly sa prikrádal večer, pred kostolom sa ukázalo svetlo horiacich sviečok, niektorí odchádzali domov, iní sa chystali prežiť noc v Riečnici pod hviezdnou oblohou. Návšteva Riečnice bola spojená na druhý deň aj s účasťou na nedeľnej sv. omši v Novej Bystrici a slávnostnej vysviacke kaplnky sv. Lazára, ktorú posvätil kardinál Mons. Dominik Duka z Prahy a biskup Tomáš Galis. Myslím si, že všetci zúčastnení boli spokojní, odnášali si domov krásne spomienky z vydareného letného dňa v svojom rodnom kraji.
Angela Slivková

 

 

Svetové Kysuce na svetovej výstave v Miláne

Kysuce sú regiónom nepoznaným, krásnym vo svojej jednoduchosti, pokorným vo svojej viere, tradičným vo svojom folklóre a umení, dobrosrdečným vo svojej pohostinnosti a zároveň svetovým vo svojich prírodných krásach.
Takto sa prezentoval náš región v talianskom Miláne na Svetovej výstave 2015.

Svetová výstava alebo EXPO hostí od mája do konca októbra v Miláne v Taliansku viac ako 140 krajín, ktoré prezentujú svoje technológie i kultúru. Samozrejmosťou sú národné jedlá a rôzne sprievodné programy charakteristické pre konkrétne národy a krajiny. Témou tohtoročného EXPO je Feeding the planet - Energy for life ("Nakŕmme planétu - Energia pre život).

O veľkosti a atraktívnosti tohto svetového podujatia hovorí aj fakt, že len v máji navštívilo EXPO 2,7 milióna návštevníkov.
Od 20. do 26. júla 2015 sa pred slovenským pavilónom prezentoval i Žilinský kraj s bohatým programom. Informačný stánok ponúkal propagačné materiály z regiónov kraja – Oravy, Turca, Horného Považia, Liptova a samozrejme aj Kysúc. Slovenský pavilón ožíval počas celého týždňa hudbou, tancom a umením. Predstavili sa Ťažká muzika z Terchovej (atraktivita UNESCO), ľudová hudba Miroslav Baloga - World music TRIO, fujarista Martin Brxa, tanečníčky zo skupiny Shakers a mím Juraj Benčík. Svoje umelecké cítenie a šikovné ruky ukázala pernikárka Mária Balačinová a svojimi kresbami zaujal umelec Miroslav Knap.

Návštevníci odchádzali zo slovenského pavilónu s kvalitným propagačným materiálom „Kysuce – stvorené pre vaše telo i srdce“ v anglickom a talianskom jazyku a informáciami ohľadom strávenia dovolenky v našom regióne. Drotárstvo a jeho estetickú, umeleckú, historickú hodnotu a jedinečnosť prezentoval drotár Juraj Šerík s priateľkou Máriou Tabákovou. Na výstave predstavil nielen svoju tvorbu, z ktorej sa vynímalo predovšetkým 11 kg ťažké Srdce pre Slovensko, ale spolu so zahraničnými návštevníkmi drôtoval ďalšie srdce, ktoré symbolicky spája ľudí a národy celého sveta. Srdce s názvom „Jedno srdce – jeden svet“ prešlo rukami viac ako 200 ľudí z 36 krajín a bolo pokrstené na svetovej výstave priezračnou vodou zo Slovenska.
Srdcia ľudí sa symbolicky spojili a podporili tento zaujímavý projekt. Aj týmto nádherným gestom sme potvrdili myšlienku, že Kysuce sú svetové a zaslúžia si svoju pozornosť. 

 

 

 

STRETNUTIE  RODÁKOV  2015

27.6.2015 sa v Riečnici uskutoční tradičné stretnutie rodákov z Riečnice a Harvelky. Slávnostná sv. omša v kostole Narodenia Panny Márie začne o 13.00, ktorú bude koncelebrovať biskup Mons.Viliam Judák s kňazmi diecézy. Organizátorom podujatia je Obecný úrad v novej Bystrici. Srdečne Vás pozývame na očakávané stretnutie.

 

STRETNUTIE   RODÁKOV  Z  HARVELKY  A  RIEČNICE

Stretnutie rodákov z Harvelky a Riečnice sa uskutoční  v sobotu 28. júna 2014 pri kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Harvelke. Začiatok slávnostnej svätej omše je o 13:00 hod., ktorú bude celebrovať otec biskup Mons. Viliam Judák. Bude zabezpečený aj autobusový spoj, ktorý pôjde o 11:30 hod. zo zástavky Škorvagovia  do Harvelky a späť po sv. omši.

Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

 

 

 

Riečnica- rekonštrukcia exteriéru kostola

Zdroje financovania diela:

  1. Ofery pri sv. omšiach v Riečnici a Harvelke (za posledné 3 roky)
  2. Príjmy z farského lesa

2012

Materiál (ríny, plech, klince, háky...)

1766 Eur

Zemné práce, dopravné služby, kamenivo

1516

Prenájom pracovnej plošiny

  865

Práce: veža, strecha, ríny

4180

Náterové hmoty na strechu

1614

Náter veže

1200

 

2013

Práce na jar: oprava strešnej konštrukcie

1060 Eur

Prenájom pracovnej plošiny

1355

Sprostredkovanie prenájmu prac. plošiny

    30

Materiál na fasádu

2124

Práce v lete: oprava fasády

3400

   

 

Všetky výdavky spolu= 19 110,-Eur

Investor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Bystrica

 

 

STRETNUTIE RODÁKOV 2013

Podľa oznámenia Farského úradu v Novej Bystrici sa naše stretnutie uskutoční 29.6.2013 v Riečnici. Svätú omšu o 13.00 za Božie požehnanie odsťahovaných krajanov a za ich rodiny bude sláviť nitriansky biskup Viliam Judák.

Ďakujeme za  pozvanie a tešíme sa na opätovné spoločné stretnutie.

 

 

 

Stretnutie rodákov a priaznivcov Riečnice

 

Poľovnícke združenie Riečnica poriada dňa 1.9.2012, t.j. v sobotu, stretnutie rodákov a priaznivcov  Riečnice a Harvelky pri kostole v Riečnici. Svätá omša sa bude konať o 13,00 hod. Občerstvenie a organizácia celého stretnutia je zabezpečená.

Pozývame na tento deň nielen rodákov Riečnice a Harvelky, ale aj všetkých priaznivcov a ľudí, ktorí  majú záujem sa stretnúť na tomto zaujímavom mieste.

 

Poľovnícke združenie Riečnica.

 

.............................................................................................................................................................................................

 

Srdečne Vás pozývame na stretnutie rodákov zaniknutých obcí Riečnice a Harvelky, ktoré sa uskutoční  v sobotu, 2. júla 2011 pri kostolíku v Riečnici. Začiatok o 13:00 hod. slávnostnou svätou omšou, ktorú budú celebrovať otcovia biskupi Mons. Tomáš Galis a Mons. Viliam Judák.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

OZNAM

Z internetového portálu obce Nová Bystrica sme zistili, že v mesiacoch január a február 2012 nás na večnosť opustili p. Milan Lalinský a p. MVDr. Ivan Lukšík. Milan Lalinský pôsobil v Riečnici v 60-tych rokoch ako učiteľ, neskôr pôsobil v obciach Nová Bystrica a Vychylovka ako učiteľ a riaditeľ základných škôl. MVDr. Ivan Lukšík pôsobil v Riečnici ako oblastný veterinár a bol manželom učiteľky p. Lukšíkovej, ktorá pôsobila v Riečnici v 60-tych rokoch.

Kto ich poznal, venujte im tichú spomienku.

 

 

STRETNUTIE  RODÁKOV 2012

30.6.2012 - v sobotu, sa uskutoční stretnutie rodákov z  Riečnice a Harvelky pri kaplnke v Harvelke. Podľa informácie z obecného úradu v Novej Bystrici sa sv. omša začne o 14.00 hod. Bližšie informácie o stretnutí budú zverejnené na internetovej stránke obce Nová Bystrica a v Katolíckych novinách.

Tešíme sa na spoločne prežité chvíle.

 

Farské matriky

Farský úrad Nová Bystrica informuje všetkých občanov Novej Bystrice, ako aj bývalých občanov Riečnice a Harvelky, že v auguste roku 2010 sa na základe odporúčania Biskupského úradu v Žiline uskutočnila prehliadka a bol vykonaný súpis archívnych dokumentov z nášho (aj ďalších) farského archívu. Realizoval ju Mgr. Drahomír Velička zo štátneho archívu Bytča, pobočka Čadca. Tieto historické dokumenty sú značne poškodené. Farnosť nedisponuje takými možnosťami, ktoré by zaručovali vhodnú ochranu týchto dokumentov ako dedičstvo predkov pre budúce generácie. V snahe ich ochrániť pred ďalším znehodnocovaním Biskupský úrad navrhol odovzdať na uloženie do depozitu štátneho archívu v Bytči, pobočka Čadca, na obdobie 5 rokov, s možnosťou predĺženia.

 

V súvislosti s hore uvedeným bola dňa 17.5.2012 podpísaná zmluva medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Nová Bystrica a Štátnym archívom v Bytči, pobočka Čadca, o uložení do depozitu týchto historických dokumentov, schválená Biskupským úradom v Žiline dňa 25.5.2012. Matriky boli fyzicky odovzdané na úschovu do Čadce v máji 2012.

 

K tejto informácii pripájam rozpis farských matrík z Novej Bystrice a Riečnice podľa rokov. Odteraz budú k dispozícii súkromným alebo vedeckým bádateľom na troch miestach: najstaršie- ktoré sa ocitli v štátnom archíve ešte za komunizmu- v štátnom archíve Bytča, mladšie- v štátnom archíve Čadca, najmladšie- na fare v Novej Bystrici.

Administrátor farnosti, Mgr. Stanislav Capiak


Farnosť Nová Bystrica

Matrika pokrstených 1789 - 1895 Štátny archív v Bytči
Matrika sobášených 1789 - 1896 ŠA v Bytči
Matrika zomrelých 1789 - 1895 ŠA v Bytči

Matrika pokrstených 1851 - 1938 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika sobášených 1897 - 1950 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika zomrelých 1895 - 1942 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika birmovaných 1828 - 1932 ŠA v Bytči, pob. Čadca

Matrika pokrstených od 1938- Farský úrad Nová Bystrica
Matrika sobášených od 1950- F. ú. Nová Bystrica
Matrika zomrelých od 1942- F. ú. Nová Bystrica
Matrika birmovaných od 1970- F. ú. Nová Bystrica


Farnosť Riečnica

Matrika pokrstených 1789 - 1896 Štátny archív v Bytči
Matrika sobášených 1789 - 1896 ŠA v Bytči
Matrika zomrelých 1789 - 1895 ŠA v Bytči

Matrika pokrstených 1864 - 1955 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika sobášených 1886 - 1967 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika zomrelých 1885 - 1923 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika birmovaných 1828 - 1932 ŠA v Bytči, pob. Čadca
Matrika snúbencov 1908 – 1935 ŠA v Bytči, pob. Čadca

Matrika pokrstených od 1956- Farský úrad Nová Bystrica
Matrika sobášených od 1968- F. ú. Nová Bystrica
Matrika zomrelých od 1924- F. ú. Nová Bystrica
Matrika birmovaných od 1946- F. ú. Nová Bystrica


Na štúdium matrík v Štátnom archíve v Bytči je potrebné sa vopred objednať. Za každý predložený zväzok matrík sa platí kolok v hodnote 1,50 €, podľa zákona o správnych poplatkoch.

Matriky z Novej Bystrice z rokov 1789-1896 a úmrtná matrika Riečnice z rokov 1843-1895 sú sprístupnené online na www.familysearch.org, kde sa treba preklikať nasledujúcim spôsobom :
1. www.familysearch.org
2. klik na Europe
3. klik na Slovakia
4. klik na Slovakia church and synagogue books 1592-1910
5. klik na Browse through 1 316 135 images
6. klik na Roman Catholic
7. klik na Čadca (ak sa vyhľadávajú matriky N. Bystrice) alebo Kysucké Nové Mesto (Riečnica)
8. Vybrať konkrétnu obec


Kontakty:

Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Bytči
S. Sakalovej 106/3
014 35 Bytča
Tel. 041 / 553 33 11
e-mail: archiv@saby.vs.sk


Ministerstvo vnútra SR
Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca
Ul. 17. novembra 2022
022 01 Čadca
Tel. 041 / 433 41 19
e-mail: archiv@saby-pca.vs.sk 

e-mail: archiv@saby-pca.vs.sk


Farský úrad Nová Bystrica

023 05 Nová Bystrica č. d. 495
Tel. 041 43 97 127
Stránkové hodiny na fare:
denne po každej sv. omši (alebo po telefonickej dohode- kedykoľvek).

Zdroj:http://novabystrica.sk/index.php/farnost/693-farske-matriky