header

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

 1. Stanislav Láni                 1798 - 1791

 2. Ondrej Bazilides              1791 - 10, 1793

 3. Ján Otrokóci                   1793

 4. Kornel Štefánik               1793

 5. František Tóth                28. 7. 1803 - 1809

 6. Ján Šuba                       1809 - 1811

 7. Adam Medzihorský          1. 7. 1812

 8. Jozef Novák                    11. 7. 1825

 9. Daniel Konček                 11. 7. 1825 - 15. 9. 1834

10. Martin Žucha                  15. 9. 1834 - 20. 3. 1848

11. Ján Čajda                       20. 3. 1848 - 1854

12. Alojz Špaček                   1854

13. Jozef Kemka                   1855 - 18. 3. 1870

14. Jozef Métzeli                   18. 3. 1870 - 10. 9. 1870

15. Jozef Fraštacky                10. 9. 1870 - 1880

16. Štefan Richter                  27. 6. 1880 - 29. 9. 1880

17. František Horváth             11. 10. 1880 - 31. 1. 1884

18. Ján Kmoško                     31. 1. 1884 - 31. 1. 1902

19. Václav Bauer                    31. 1. 1902 - 1. 7. 1922

20. Ján Sprušanský                 1. 7. 1922 - 1. 12. 1925

21. Ladislav Laco                    1. 12. 1925 - 20. 7. 1926

22. Michal Úradník                  20. 7. 1926 - 15. 1. 1935

23. Matej Zboja                      15. 1. 1935 - 15. 5. 1946

24. Rudolf Korec                     15. 5. 1946 - 1. 9. 1948

25. Jozef Melo                        1. 9. 1948 - 1. 6. 1953

26. Štefan Kúsek                     1. 6. 1953 - 31. 7. 1962

27. Rudolf Baránek                  1. 8. 1962 - 31. 5. 1971

28. František Horský                1. 6. 1971 - 30. 8. 1974

29. Anton Bucko                      1. 9. 1974 - 1. 3. 1976

30. Pavol Moravec                    1. 7. 1976 - 30. 6. 1987

 

 

Richtári v Riečnici podľa Pamätnej knihy Riečnice:

  1. Ján Ryba                               1788 - 1789

  2. Ján Belko                               1790 - 1793

  3. Ján Brisuda                            1794 - 1807

  4. Štefan Brisuda                        1808 - 1821

  5. Adam Kuony                           1822

  6. Ján Masnica                            1823

  7. Ján Stračák                             1824 - 1826

  8. Martin Brisuda                         1827 - 1835

  9. Ján Kvony                               1836 - 1839

10. Ján Šutjak                               1840 - 1846

11. Štefan Šutjak                           1847

12. Pavol Brisuda                           1848 - 1854

13. Juraj Ryba                               1855 - 1857

14. Štefan Bucha                            1858 - 1873

15. Adam Gavenda                         1874

 

     Po vojne - 15. septembra 1950, bol do budovy Potravného družstva (pôvodná budova urbárskej obce) premiestnený MNV. Toho istého roku bola uskutočnená i reorganizácia MNV. Postupne sa tu vystriedali predsedovia MNV: Ján Poništ, František Gardlík, Vendelín Kotvas, Gašper Kvočka, Viktor Šteininger a Martin Šutiak. Martin Šutiak bol predsedom až do zániku MNV v Riečnici - do 1. januára 1981. Od tohoto dátumu pracoval v Riečnici iba občiansky výbor, ktorého predsedom bol Rudolf Chreno, st.

Údaje sú z knihy Milan Lalinský - Nová Bystrica.

     Podľa našich údajov MNV v Riečnici zaniklo v rokoch 1976-1977. Od toho času prešli kompetencie na MNV Nová Bystrica s tým, že bývalú obec Riečnica zastupovali poslanci MNV  Rudolf Chreno st. a Cecília Habláková až do roku 1981, kedy bol vytvorený hore uvedený občiansky výbor.