header

Riečnica- rekonštrukcia exteriéru kostola

Zdroje financovania diela:

  1. Ofery pri sv. omšiach v Riečnici a Harvelke (za posledné 3 roky)
  2. Príjmy z farského lesa

2012

Materiál (ríny, plech, klince, háky...)

1766 Eur

Zemné práce, dopravné služby, kamenivo

1516

Prenájom pracovnej plošiny

  865

Práce: veža, strecha, ríny

4180

Náterové hmoty na strechu

1614

Náter veže

1200

 

2013

Práce na jar: oprava strešnej konštrukcie

1060 Eur

Prenájom pracovnej plošiny

1355

Sprostredkovanie prenájmu prac. plošiny

    30

Materiál na fasádu

2124

Práce v lete: oprava fasády

3400

   

 

Všetky výdavky spolu= 19 110,-Eur

Investor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Bystrica