header

                SVADBA  V RIEČNICI

 

Svadbe, ako jednej s najdôležitejších a najslávnostnejších udalostí v živote obyvateľov Riečnice bola venovaná náležitá úcta a pozornosť. Prebiehala podľa zaužívaných pravidiel, pri zachovaní zvykov so symbolikou. Chceme si zaspomínať na  to, ako prebiehala svadba v Riečnici a čo jej predchádzalo. So spomienok našich rodákov, rodičov, príbuzných a na ich pamiatku chceme zachovať tieto udalosti ako po sebe nasledovali.

Vohľady

„Vohľady“  sú charakterizované ako návšteva mládenca v dome, v ktorom sa uchádza o ruku dievčaťa. Obyčajne v sobotu alebo v nedeľu večer sa stretli viacerí mládenci s cieľom návštevy svojej milej. Za sprievodu „harmuniky“ sa vybrali do jednej z osád (obr. č.2). Spevom a hudbou vylákali na priedomie ženy a dievčatá. Zaspievali, zahrali, požartovali... Mládenec, ktorý prišiel zaspievať pod okno svojej milej,  ostal pri nej. Ostatní mládenci pokračovali so spevom a hudbou do ďalších osád ku svojim dievčatám.

Pytačky

Pytačky -„nahovorky“ sa uskutočňovali v dome budúcej nevesty. „Mladý“, jeho otec a krstný otec prišli vopred ohlásení. Po uvítaní, zvyčajne krstný otec požiadal rodičov o ruku ich dcéry pre krstného syna: „Prosim Vas o ruku Vašej dcery XX  pre tu pritomneho XY. Pretože sa maju radi a svoj slobodny stav chcu na  stav manželsky premeniť“.   Po súhlasnej odpovedi rodičov dcéry nasledovalo pohostenie, „počastovanie“, pri ktorom dohodli podrobnosti svadby.

„Nauka“

Náboženskú prípravu na manželstvo  absolvovali snúbenci na fare spoločne, mesiac pred svadbou.  „Nauky“ sa zúčastnili snúbenci zvyčajne po nedeľnej  svätej omši (obr. č.3).  V teoretickej príprave a preskúšaní sa kňaz zameral na zvládnutie náboženských právd, „Desatoro Božích prikázaní“, vedomostí so Starého a Nového zákona.  Nebolo to ľahké, lebo záverečné skúšanie  kňaza obsahovalo napr. otázku: „Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď začal verejné účinkovanie?“ „Praktická skúška“ snúbencov obsahovala  ich preskúšanie, či sú schopní práce v maštali, na roli, v domácnosti. To museli dokázať mladí  pri starostlivosti o statok v kňazovom chlieve,  ktorý stál vedľa fary,  alebo prácou vo farskej záhrade.   Tri nedele pred sobášom po skončení omše kňaz „volal ohlašky“ – ohlasoval sobáš snúbencov. „Ohlašky“ obsahovali meno snúbencov, ich rodičov, narodenie, bydlisko, oznámenie o úmysle prijatia sviatosti manželstva. Zároveň kňaz vyzýval veriacich k oznámeniu možnej prekážky prijatia sviatosti manželstva.

Chodenie „po zvaní“

Samotnej svadbe predchádzalo chodenie „po zvaní“, osobné pozývanie na svadbu. Mesiac pred svadbou v nedeľu poobede chodili dvaja družbovia – jeden zo strany nevesty a jeden zo strany ženícha  osobne pozývať hostí na svadbu.  Po omši, ozdobení „kystkami“ chodili po rodinách a pozývali  na svadbu slovami: „Pochválený Pán Ježiš Kristus! Poslali nas XY a XX, že chcu svoj mladenecky stav premeniť. Nemožu to ze svojej vôle urobiť, prosia o to Pána Boha a Pannu Máriu. Prosime aj Vas, aby ste prišli do kostola dňa ...o ...hodine, kde chcu mladi prijať sviatosť manželstva“. Rodinu, ktorú pozývali na svadbu pohostili naliatím „páleného“. Domáca pani dala pozývajúcim družbom drobné peniaze „na krpce, lebo ich na svaďbe  zederú“.  Pozývaného ženatého muža volali „za svateho“, vydatú ženu pozývali „za svatu“, slobodných mládencov pozývali za družbov a dievčence za družice.

Čas uskutočnenia svadby

Svadba sa uskutočňovala po celý rok, okrem pôstneho obdobia, piatku a nedele po  celý rok, najčastejšie však v stredu. V období, keď obyvatelia Riečnice prestávali so samostatným hospodárením, odchádzali za prácou na “týždňovky“, alebo do vzdialených miest, sa svadba presúva na sobotu.

Miesto

Svadobný obrad sa konal v kostole obyčajne po svätej omši i  v dopoludňajších hodinách a svadobné veselie trvalo aj do druhého rána. Odobierka sa uskutočňovala u „mladej nevesty“.  Po odobierke sa rodina nevesty a ženícha odobrala do kostola, kde sa pri kostole obidve skupiny “spojeli“. Po sobáši sa svadobná družina odobrala do domu nevesty, kde svadobná hostina trvala do „mrkania“ – zotmenia. Potom sa nevesta s „vyslužku“ – so svojou výbavou  a celá družina presunula do domu ženícha, kde pokračovala svadobná hostina. Svadobné stolovanie prebiehalo v dome nevesty a ženícha, tancovalo sa na vyzdobenom „humne“ (obr. č.27). Humno bolo vyzametané, steny ozdobené farebnými krepovými papierikmi. Pre drevenú muziku boli pripravené „palangy“-  pódium. Tzv. „drevená muzika“ hrala v zložení: 1. husle -„predek“, 2. husle –„kontry“, basa, heligónka (obr. č.22, 23,24,25,26).                                                                                                                                         Pred elektrifikáciou dediny v roku 1960 sa svietilo  „petrolejkami“ - lampami na petrolej.

Oblečenie nevesty, ženícha a družiny

Nevesta mala oblečený kroj, ktorý tvoril biely brokátový kabátik „na vyložky“ – s fazónou, biely šorc, biela vyšívaná košieľka z mušelínu s krátkym rukávom, biela plisovaná „zaponka“ – zástera. Niektoré nevesty mali „puolku“ – látku asi ½ metra širokú, vyšívanú, z popelínu alebo „molovú“, ktorá sa obliekla na spôsob šerpy krížom cez prsia (obr. č.6 ). Cez pás mala previazanú opasovačku (obr. č.6 ).  Biele pančuchy -“štrinfle na štrumpadlá“ – s gumičkou a čierne topánky.

V zime mali nevesty oblečené „kožušek – uherčiak“, ozdobený farebnými ornamentami, vlneným „ručníkom zo strapcami“. Obuté mali „sukene papuče“, na nohách vlnené pletené „štrinfle“. V období asi do 40-tych rokov používali   nevesty po „čepčení“ „podviku“ – 1,5metra dlhú látku, ktorá mala na koncoch „štikeraj“ – čipku a  sa dávala na  hlavu  na „čapec“.  Stred „podviky“ sa položil v strede  na temeno hlavy, mierne sa nariasila, pod bradou sa oba konce prekrútili, jeden koniec „podviky sa nechával spustený na prsiach a druhý sa „prehodel dolu chrbtom“. Na „čapec a podviku“ sa dávala biela „molova šatka“ (obr. č.28).  „Podvika“ bola súčasťou slávnostného kroja, ktorú nosili ženy do polovice minulého storočia i do kostola.

Veniec nevesty.

Veniec „richtovali“ – slávnostne pripravovali  družice nevesty týždeň pred svadbou. Pri príprave družice spievali, „mladý zať“  im ku príprave priniesol „vypiť vino alebo palene“. Veniec bol kúpený v obchode, mal plátené ružičky, „ligoty“ – ligotavé ozdoby, „patierky“- korálky, ozdobený zeleňou – „zimozeleňom, rozmarínom, asparátom“. Z mašličiek sa robili “čubečky“ – ozdoby  (obr. č.6,7,8,9,10,11,12). Vzadu z venca viedli „šnorky, opasovačky“ – stužky, z ktorých sa uplietol   tzv.“vrkoč“. „Vrkoč“ pozostával z dvoch radov poskladaných (akoby plisovaných) „šnoriek“ do kruhu, bol umiestnený na záhlaví.  Z kruhu – „vrkoča“ viseli  „opasovačky a šnorky“ dole chrbtom. Nevesta mala vlasy učesané do vrkoča, spusteného dolu chrbtom, ktorý  pri „čepčení“ krstná matka nevesty zatočila do „kochola- kruhu a „skovala“ ho pod „čapec“, na ktorý sa dávala spočiatku „podvika“ a navrch biela vyšívaná „molova šatka“ (obr. č.28).  V druhej polovici minulého storočia sa „mladuchy“ ozdobili vencom a miesto „vrkoča“ sa už používal závoj z jemného plátna (obr. č.8,10,11,12). 

 

Kytica nevesty

Do 50-tych rokov minulého storočia mala „mladá nevesta“ pri sobáši v rukách namiesto kvetov modlitebnú knižku (obr. č.6,7,9,12).  V 60-tych rokoch nahrádzajú  kroje  dlhé svadobné šaty. K nim má „mladá nevesta“ kyticu z kvetov, rastúcich v záhrade. Neskôr sa začali používať umelé kytice kvetov, prevažne kaly, alebo živé, kupované kvety- karafiáty a kaly (obr. č.14). 

Oblečenie „mladého zaťa“.

Do 2. svetovej vojny bolo typické oblečenie pre ženícha v Riečnici:  biele „sukene“ nohavice, biela  ľanová košeľa pod krkom zaviazaná „na šnorku“ (obr. č. 20,29), čierny  kabát –„ huňa“ zo súkna, prehodený cez plecia „mladého zaťa“. V zime mal oblečený kožuch z ovčích koží. Na hlave čierny klobúk. Obuté mal doma šité krpce z bravčovej kože, v zime papuče zo súkna.

Po  II. svetovej vojne začali „mladí zaťovia“ nosiť konfekčné obleky čiernej farby, bielu konfekčnú košeľu, neskôr kravatu, obuté čierne topánky. „Mladý zať“ mal pierko – „kystku“ iba z umelého kvetu, ozdobenú zeleňou – myrtou alebo asparágusom (obr. č.5,6,7,8,9,10,11,12).

.

Oblečenie družíc

Družice mali oblečené šorc a zapunku s „garnierom“ (obr. č.19) farebné, prevažne čierne. Neskôr – v druhej polovici minulého storočia  nosili  šorc, zapunku a kabátik z brokátu  svetlej  farby (obr. č.11,12,17,18). Košieľka bola biela, vyšívaná z „molového plátna“. Na hlave mali „zavitú bielu šatku“, alebo boli bez šatky, vlasy mali učesané na pútec a zapletené do vrkoča. (obr. č.5,7,11,12,17,18,19 ). Do 50-tych rokov tvorí súčasť kroja „skos“. Je to látka zložená do formy trojrohej šatky, položená na pleciach. Dva dlhšie cípy  na prsiach preložené a zaviazané na chrbáte (obr. č. 16).  Družice mali obuté  krpce, z bravčovej kože, doma vyrobené. Na nohách nosili pančuchy – „štrinfle“ bielej farby. Krpce sa uviazali tzv. „haraskami“ – boli to „šnorky z kašmíru“, na päte prevlečené cez uško a vpredu v členku zaviazané na mašličku. Neraz družice za jednu svadbu krpce zodrali. Po roku 1950 nosili družice čierne topánky. Od 1960 roku si začínajú obliekať družice civilné šaty krátke a neskôr dlhé (obr. č. 21). „Predna“ – prvá družica mala menšiu kyticu z umelých, neskôr živých kvetov (obr. č.14)  .

Oblečenie družbov

Do 2. sv. vojny mali  družbovia oblečené kroje – biele  „sukene nohavice“, kabát,  bielu košeľu na „šnorku“ a obuté krpce (obr. č.7,20). Po II. sv.vojne družbovia už nosili  čierne obleky, biele košele, kravaty, obuté  čierne poltopánky (obr. č.5,7,11,12 ).

Transport

Svadobné družiny sa presúvali peši – ak neboli veľmi vzdialené domy „mladej“ a „mladého“ od seba a kostola. V opačnom prípade používali a prevoz konský povoz s  „rebriniakmi“ ozdobené “polazničkami“. Voz –„ rebriniak“ mal „polazničky“ – stromčeky štyroch mladých smrekov pripevnené po dva vpredu a vzadu na rebrinách voza. Stromčeky boli ozdobené farebnými krepovými papierikmi do tzv. „kystiek“ – kvietkov a visiacich „šnoriek“- pásikov  papierikov (obr. č.4,5 ). Voz mal  dosku ako podladu, kde si rodina a družina postávala. „Vozar“ – pohonič sedel vpredu na „bedničke“, takisto „mladý zať aj mladá nevesta“ mali za „vozarom“ miesto na sedenie. Kone boli zapriahnuté v ligotavom postroji, čisté, vyčesané. Na boku chomúta sa im pripevňovali tzv. „šatienky“ – kúsky bielej  jemnej látky . Hovorievalo sa, že tieto šatienky bude mať “vozar“ - pohonič na svoje šatienky – látku, ktorou sa obtočili nohy miesto ponožiek. Pred svadbou  ozdobila nevesta kone „šatienkami“ a nakŕmila ich ovsom.

Jedlo a pitie

Zo sobáša prichádzala svadobná družina do domu nevesty. Keďže svadba sa konala aj v dopoludňajších hodinách, najprv sa hosťom podávali koláče, „opekance zapraviane ohrievanym“ -plnené tvarohom, lekvárom, makom s kávou (ražná káva) s mliekom,  klobása, bryndza, syr, tvaroh . Na obed sa podávali varené jedlá: mäsová  polievka (kuracia, hovädzia) s rezancami, guľáš, kapustnica s údeným mäsom, zemiaky, varené mäso. Ako nápoje sa  používali domáce vína a „domáca pálenka“, pivo kúpené, alebo doma varené.

Obrad odobierky u nevesty

Odobierka sa konala u mladej nevesty. Boli prítomní nevesta, jej rodičia, krstní rodičia, rodina nevesty,  „ oddavač“ – starejší nevesty, „odbierač“ starejší ženícha a prvý družba zo strany ženícha.  Na stole bol položený krížik a svätená voda. Nevesta si kľakla na stolček ku stolu oproti rodičom. „Oddavač“, ktorý bol obyčajne krstný otec nevesty, stál vedľa a povedal rodičom: „Odpuste hej, čo vas kedy rozhnievala“ tri krát. Obidvaja rodičia odpovedali: „Ja ti odpustim, nech ti aj Pan Boh odpusti“ tiež tri krát. Potom dali svojej dcére krížik na čelo. Ak bol „mlady zať“ – ženích zo vzdialenej dediny, mesta, bol prítomný na odobierke on a jeho rodina. „Mlady zať “ stál pri „mladej neveste“ a ďakoval rodičom za jej výchovu: „Ďakujem vam za vychovanie vašej dcery“ a pobozkal ruku jej matky.

Po odobierke a pri odchode z domu nevesty spievali družice:

1.“Odeber sa cerka moja odeber, odeber, aby si k nam nechodela každy deň, každy deň.

2.„ Ale pridi raz lebo dva do tyžňa, do tyžňa, bude s teba velmi dobra gazdina, gazdina.“

 

1.„Kamaratky moje pomožte mi plakať, ej už ma nebudete, ej medzi saba čakať.“

2.„Ani medzi seba, ani na ty priadky, ej pomožte mi plakať, ej moje kamaratky.“

3.„Pred našimi dvermi skala zaplakala, ej keď sa ta Anička, ej ku sobašu brala.“

Z domu viedol do kostola nevestu prvý družba zo strany ženícha.

Nevestu z domu odprevádzala hudba s piesňou:

1. „Hej, ukaž diefča de, čo maš, hej keď sa bereš na sobaš.

     /:Hoja lala, tralalala:/ na sobaš.

2.  Hej v jednej truhle mam šaty , hej a v tej druhej dukaty.

     /: Hoja lala tralalala:/ dukaty.

3.  Hej a v tej tretej laliu, hej pridi večer, dam ti ju.

    /: Hoja lala tralalala:/ dam ti ju."

 

Cesta do kostola

Svadobčania išli do kostola peši alebo na vozoch. Voz viezol „vozar“ – furman, stál alebo sedel vpredu. Za ním sedeli nevesta, jej rodičia, ostatní obyčajne stáli - rodina, družina a muzika.

Pri nasadaní na voz spievali družice:

1.“Sedaj na voz srdce premile, nespomože plakanie tvoje, nespomože mily Bože, už su koničky ve voze, kone, kone, koničky vrane.

2.„Ja  bych bola davno sedala, ešte som sa neodebrala, od mamičky od tatička, od sestričky od bratrička, ešte som sa neodebrala.“

Po ceste do kostola hrala drevená muzika, ktorú striedalo spievanie  družíc: (piesne rovnakého nápevu)

“Upeč mamko kolač, ideme na sobaš, upeč mamko  velky, ideme na veky“

“Veru Mikulašu, meraj cestu našu, ej a veď my ideme k svatemu sobašu“.

„A veď my ideme  a veď ma ideme, ej k svatemu sobašu, ej k svatemu sobašu“.

„ A ved my ideme tu drobnu uličku, nebude Anička od neska družičku“.

„ A veď my ideme  tym drobnym kamencom, ej nebude Janičko ej odneska mladencom:“

„Veď si ty Anička za rozumček mala, za poharček vinka oklamať sa dala.“

Pozri sa Anička  dolu na ty luky, ej ti tvoji frajeria ej zalamuju ruky.“

Pozri sa Anička dolu na zahrady,ej ti tvoji frajeria ej stoja ve dva rady“.

„Ve dva rady stoja, na teba sa stroja, ej že teba Anička,ej že teba zastrelia.“

 

Pri príchode ku kostolu sa družiny „spojeli“. Do zástupu sa postavili v poradí: nevesta s prvým družbom zo ženíchovej strany, za nimi prvá družica s nevestinej strany a ženích, družice, družbovia ďalej krstní rodičia, rodičia,  a ostatná  rodina.  Tak vchádzali do kostola. 

 

Obrad v kostole

Pri príchode pred oltár sa postavil ženích k neveste za „šramky“, za nimi prvý družba a prvá družica a ostatné družice s družbami (obr. č.14). Ostatní starší si posadali do lavíc. Sobášny obrad  sa konal po svätej omši. Počas omše snúbenci stáli pred “šramkami“ - zábradlím pred oltárom. Po svätej omši otvoril kňaz dvierka na “šramkach“, snúbenci predstúpili pred oltár. Akt prísahy sa uskutočňoval na pravom boku oltára, kde si najprv kľakol ženích (nevesta zatiaľ stála pred oltárom). Ženích položil pravú ruku na kríž položený na oltári  a opakoval slová prísahy za kňazom, pobozkal kríž a vrátil sa na miesto. Potom takisto prisahala nevesta.  Kňaz prišiel k novomanželom pred oltár, posvätil im obrúčky, ktoré si novomanželia vymenili.

Po sobáši sa vykonávalo „uvadzanie“  zvané „vacka“ nevesty, ktorá ešte nemala dieťa. Kňaz sa pred oltárom modlil nad  nevestou modlitbu, ktorá  pripomínala udalosť zo starého zákona o obetovaní Simeona a Anny  v chráme. Krstná matka stála pri neveste, ktorej  predtým preložila  jednu časť závoja  a tak jej zakryla  tvár. Neveste podal kostolník horiacu sviecu do rúk a nevesta obišla z ľavej strany s krstnou matkou poza oltár.  Ak mala nevesta dieťa už pred svadbou, bola „uvadzana“ pri krste dieťaťa a nie po sobáši. Potom nasledovala „ofera“  spôsobom,  pri ktorej novomanželia a „svadobčani“  obišli poza oltár zľava, na pravej strane  oltára obetovali finančný dar, pobozkali kríž podaný miništrantom a vrátili sa na miesto. Po sobáši odchádzali z kostola ženích s nevestou spoločne. Z kostola ich neodprevadil kňaz, ani  neprijímali pred kostolom gratulácie, ako je to dnes zvykom. Nevesta pred kostolom svadobčanom a okolostojacim rozdávala „kapky“ – cukríky z vrecúška, neskôr prvá družica rozdávala koláče.  Hrala hudba, ktorú striedal spev družíc.  Družice sa postavili do kola a spievali. Jedna družica spievala “na predek“ - sólo, ostatné spievali za ňou (piesne rovnakého nápevu):

Bola si Anička v tem kostele neraz, ej to sa ti nestalo, ej čo sa stalo teraz.“

“V rečnickem kostele mramorovy  kameň, ej Anička s Janičkom ej  prisahali na niem“.

„Ten rečnicky chorus, pochyleny je už, ej pozierala si naň, ej ale nebudeš už.“

“Na rečnickej veži dva holubky sedia, ej ludia him zavidia, ej že sa radi vidia“.

„ Nezavidte ludia, nezavidte temu, ej oni prisahali ej jeden ku druhemu“.

“Pozri sa Anička na rečnicku vežu, ej už tvoju slobodu  ej do uzlička viažu“.

„ Už hu zaviazali na štyri uzličky, ej už hu nerozviažu  ej  ty tvoje ručičky.“

Družice spievali aj piesne „na farara“ – o farárovi:

„Ten rečnicky farar peknu kazeň kazal,ej rečnickym diefčatam ej vydavať sa kazal“.

„ Ten rečnicky farar neplati arendu, ej musi si on kupiť ej novu reverendu“.

„ Načo si sobašel pane otče kňazsky, ja veď to bol sobaš ej prisileny,  ťažky“.

S hudbou spievali pieseň:

1.„Poctiva panenka prisahala, z neba hej nebeska hudba hrala. Prisahala, pravdu mala, že zeleny venček zachovala.

2.  Jake je to pekne pri sobaši, keď zeleny venček hlavu krašli, anjel jej laliu v ruke nese, až sa jej panenske srdce trase.

3. Neni je to panna ani žena, čo ide na sobaš  začapčena. Od Boha velky trest an ňu hrozi, že nezachovala prikaz Boží“.

 

Cesta z kostola do domu nevesty

Do domu nevesty odchádzali svadobčania po sobáši spoločne. Na voze sa viezli tak ako do kostola,  novomanželia sedeli spoločne. Kto sa na voz „natisol“, odviezol sa, ostatní išli peši. Cestou zo sobáša postavili chlapi, kamaráti „mlademu zaťovi“ tzv. „branu“. Cez cestu mu  preložili drevo – zoťatý strom. Aby mohol pokračovať ďalej, musel „zaplatiť“ fľašou pálenky.  V strede cesty na stole bola položená hrdzavá píla, ktorou musel ženích prerezať strom, aby mohli pokračovať ďalej. Po splnení úlohy, „zaplatení za nevestu“- položením fľaše na stôl, žartovaní, pokračoval svadobný sprievod  ďalej za sprievodu  hudby a spevu družíc(piesne rovnakého nápevu):

1.„Nehladal si diefča, hladal si tisice, ej a mal pri sobaši ej cudze nohavice“.

2.„Nehladal si diefča, hladal si tisice, ej mali na zahone ej štyri hromadnice“.

3.„Čo si ty Hanička, čo si zamyslela,ej keď si pre jedneho ej všetkych opustela“.

4.„Opustela mater, opustela otca a teba môj mily ej nemožem do konca“.

Keď sa nevesta vydávala do inej dediny, družice jej zaspievali:

Veď si ty Anička na papieri stala, ej keď si ty v Rečnicach  ej muža nedostala.“

 

Svadobné  zvyky u nevesty a hostina

Pri  príchode do domu nevesty svadobčania  našli dvere „vypreté“ - zamknuté. „Odbierač“ – starejší ženícha, búchal na dvere. Z vnútra sa ozval starejší nevesty – „oddavač“ a hovoril: „Čo chcete, prečo ste prišli“. „Odbierač“ odpovedal: „Mali sme take vtača, tu nam zaletelo do tehoto domu, podla pieria ho hladame“. Tak im doniesli ukázať na posúdenie: „kuru, hus alebo struhacu stolicu na šindele“ – lavica so zverákom na výrobu šindľov, že to „ma velku papulu“, či je to ona- nevesta. „Odbierač „ nesúhlasil, ale každému, čo doniesol „hladanu mladu nevestu“ dali vypiť. Prvá družica, tzv. „myšia družica“ prišla nakoniec, vyzdobená vencom z papiera a pýtala sa „mladeho zaťa“, či sa „jej priznava“. On odpovedal: „Nie, moja mala inakšie pierie“. Družica vravela: „Prečo sa ti nelubim, veď viem šmotlavu kravu podojiť, izbu naopakzamiesť, zajaca oškubať“. Keď ju nechcel „mlady zať“, myšia družica hodila veniec na zem a povedala: „Načo ste mi dali trci – frci na hlavu, keď ste ma vy nepozvali za mladu“. Aj „myšej družici“ dali vypiť. Ženích si stále len pýtal „ja chcem taku ve venci“. Napokon „došikovali mladu, zať sa hej priznal, že je to ona“.  „Odbierač“ sa ich pýtal, „že de sa oznali“. Nevesta  povedala: „ Keď som na riečici vodu niesla“ a ženích odpovedal: „ Keď som na kohutovi drevo vozel“. Potom vošli dovnútra a posadali si za stôl. Za vrchstolom sedel ženích a nevesta, po strane nevesty a ženícha sedeli ich krstní rodičia, rodičia ženícha, ďalšia rodina a družina (obr. č. 15).  Nevestina matka obyčajne s kuchárkou a pomocníčkami „obsluhovali svadobčanov“. Podľa času príchodu sa svadobným hosťom podávalo jedlo -  doobeda koláče, klobása, syr, bryndza a v čase obeda varené jedlá. Všetkých  privítal „oddavač“ a „predmodlieval sa“ pred jedlom.  Svadobčania sa medzi jedlom zabávali hudbou a spevom.

Družice spievali:

1.„ O čo sme stali, to sme dostali, dobre je dobre je. Dievča bohate, kurča chochlate, naše je, naše je.“

Piesne, ktoré sa spievali boli žartovné a boli adresované jednotlivým zúčastneným:  družbom, kuchárkam, starejším.

„ Na družbov“:

Počkajte družbovia, zla novina na vas, ej zhynuli pomyje, ej ukazali na Vas.“

„Na kucharky“:

1. „Ja veď ty kucharky take vyberčata, veď sa ty rezance držia za krčata. (rezance nemožno prehĺtnuť).

2.„Nejedzme to meso, lebo je to z mačky, ono sa škrabalo z hrnca hore značky“.

3. „Nejedzte to mäso, lebo  je to  z kravy, ej  kerá sa behala ej deväťdesiat razy.“

 

Keď sa „kuchárka oparela“, vyberalo sa „bolestne na kuchárku".  Kuchárka hodila na zem starší riad, narobila krik a tak upozornila všetkých, čo sa stalo. „Okrutela" si  ruku do „zapunky“ a chodila okolo stola vyberať peniaze.  Niekedy družba alebo starejší „vybieral do kaše" pre kuchárku, čo slúžilo ako finančná odmena za varenie na svadbe.

„Na starejšieho“:

 „Ja veru starejši, kery si mudrejši, ej druhy od tej steny,ej lubi  cudze ženy“.

Tancovalo sa na humne, kde stála muzika na „palangoch" a tanečníci tancovali na „holumnici“ –  „ deskovej dlaške" humna.

Svadobná hostina a tanec u nevesty trvali do „mrkania". Pred odchodom do domu ženícha sa „vybieralo na tanier“ pre nevestu. Po predchádzajúcom oznámení „oddavača“, položila krstná matka  na stôl pred nevestu tanier, prikrytý „šatečku" – obrúskom alebo šatkou, na ktorý prichádzajúci svadobčania dávali peniaze.

Pri vyberaní spievali družice piesne:

1. „ Pojte sa družičky na tanierček zbierať, ej tej našej Aničke ej na cestu pomahať“.

2.„Budeš ty  Aničko, budeš ty gavalier, ej za tych štyri tisíc, ej kupiš sebe majer“.

Po skončení krstná matka zabalila peniaze do „uzlička“ a po čele „buchla“ – udrela  postupne družice a družbov, na znak toho, aby sa vydali a oženili. Potom peniaze spočítala a opatrovala ich „mladej neveste".

Potom družice zaspievali:

 1.“Štrngaju, brngaju peniažky po stole, ej odber sa Anička ej od svojej matere.“

 

Odchod z domu nevesty

Neveste naložili do „ truhly“ na voz „vybavu" : periny, oblečenie a všetok jej majetok. Ak bola nevesta chudobnejšia a nemala „nadlavenu  truhlu“, tak jej dávali do nej aj obilie, pretože nesmela byť truhla prázdna. „V perine" niesla „mlada" aj dary pre rodičov a súrodencov „mladeho“. Podľa majetnosti, to bolo oblečenie: šatka, košeľa,  jedlo: sušený a vylisovaný tvaroh, vianočku, ktorú rozkrájala a rozdávala nevesta pri príchode do domu „mladeho“ jeho najbližšej rodine.

Podľa zvyku  „ na mrkaní" – podvečer odchádzali všetci svadobčania do domu „mladeho zaťa" za spevu (rovnaký nápev):

 1.“Telia je Anička, telia tvoja služba, ej čo ti ju vynese ej na tri razy družba“.

2.“Najprv perinečku, potom truhelečku, ej a potom si zajme ej teba za ručičku“.

3. „Zatykaj  mamička, zatykaj ty okna, ej nech ti neuleti ej Anička robotna“.

4.„Veď som zatykala kukami zrebami, ej prišol ten Janiček, ej vytrhal zubami“.

5.“Jake že už budu u mamičky okna, ej keď ich neumyje ej Anička robotna“.

6.Jake že už budu u mamičky klučky, ej keď ich neumyju ej Aničkine ručky.“

7.„Neni mi je luto jako tej mamičky, gdo že jej odmeni na starosť ručičky.“

8.„Neni mi je  luto, jako teho oca, gdože him opere košielku do konca“.

Odchádzajúca dcéra ďakovala a lúčila sa s rodinou, so spevom družíc:

1.„Zbohom sa tu majte ma mamička, čo sta ma chovali od malička.

   Za to sa vam pekne poďakujem, už ja z vašho domu vystupujem.

2. Zbohom sa tu majte moj tatiček, čo ste mi davali na chlebiček.

  Za to sa vam pekne poďakujem, už ja z vašho domu vystupujem.

3. Zbohom sa tu majte bratia moji, pomahali ste mi čo ste mohli.

   Za to sa vam pekne poďakujem, už ja z vašho domu vystupujem.

4. Zbohom sa tu majte me sestričky, mali sme sa radi jak hrdličky.

   Za to sa vam pekne poďakujem, už ja z vašho domu vystupujem.

5.Zbohom sa tu majte kamaratky, stali sme v kostele na dva radky.

  Za to sa vam pekne poďakujem, už ja z vašho radu vystupujem.

6. Zbohom sa tu majte vy mladenci, mali ste ma vždycky prvu v tanci.

  Za to sa vam pekne poďakujem, už ja z vašho kola vystupujem.

7. Zbohom sa tu majte susedovia čo ste ma tu mali pod nohama.

  Za to sa vam pekne poďakujem, už ja z vašho dvora vystupujem“.

 

Príchod do domu ženícha a zvyky pri vítaní nevesty

Cestou do domu „mladeho“ spievali družice:

1. „Janičkove kone brčave chupate, ej prišli pre Aničku, ej pre srdiečko zlate“.

2. „Furmane, furmane, šibaj že ty kone, ej šibaj že hich ostro,ej  Janičkovi prosto.“

3. „Nešibaj, nešibaj konička ve voze, ej veď ti on nepovie, ej že voziť nemôže“.

4. „Otvarajte dvere novota rodina, ej ideme zdaleka, ej velka nam je zima.“

5. „Vynes nam mamička na lyžičku medu, ej privitaj si synka, ej aj nevestu mladu.“

Pri príchode do domu svokrovcov, položila matka ženícha kabát na zem k vozu, aby naň mohla zostúpiť nevesta.  Rodičia ženícha doniesli  chlieb, soľ, „sladke mlieko“, med a  svokra vítala nevestu slovami: „Vitaj, mlada nevesta, čo si nam doniesla?“ Nevesta odpovedala: „Zdravie, ščastie, hojne Bozké požehnanie, sebe i Vam“. To sa zopakovalo trikrát. Potom dala matka ženícha krížik na čelo nevesty svätenou vodou  a dala neveste zjesť na lyžičku medu. Svokra a svokor privítali nevestu v dome a potom ju priviedli do maštale, kde jej poukazovali statok, ako „mladej gazdine“.

Pri tej príležitosti družice zaspievali žartovnú pieseň:

1. „Ide ta Anička, ide ta do chlieva, ej idu hej ukázať  ej to chupaté tela.“

V dome ženícha pokračovala svadobná hostina. Svadobčanov privítali jedlom, pitím. Stolovalo sa v dome a v humne sa hralo a tancovalo. Družice spievali žartovné piesne, ktoré boli adresované hlavne svokre a neveste:

1.„Načo si tu prišla, načo si tu sadla,ej tu si nerobela, ej aby si tu jedla.

2. „Na to som tu prišla, na to som tu sadla, ej čo mi muž narobel, ej aby som to jedla.“

3. „Teraz si Anička, teraz sebe rozvaž,ej  za dvermi palica,ej  nade dvermi korbač.

4. „Za dvermi palica, jak si nerobotna, ej nade dvermi korbač, ej jak si nešanobna“

5. „Janičkova mamka len tak podskakuje, ej že ona neveste ej rozkazovať bude“.

6. „Neboj sa Anička, neboj sa matere, ej keď ťa bude hrešiť, ej  skovaj sa za dvere“.

7. „ Neboj sa Anička, neboj sa ty psoty, ej zachraň si rukavce, ej hybaj do roboty“.

8. „Hore haj, dolu haj, hore hajom cesta, ej keď bude dobra mať, ej bude aj nevesta.“

 

Čepčenie (vypletanie) nevesty

Na putňu s vodou  (drevenú nádobu) položili „šindel“, na ňu posadili nevestu a položili jej  „na podolko male decko“. Nevesta dala dieťaťu koláč, ktorý doniesla „ zakruteny v uzličku“. Pri  „vypletani“ nevesty družice stáli okolo a spievali:

1. „Nelubelo sa ti vrkoče prepletať, ej ale sebe musíš detisko poplekať (nadojčiť)“.

2. „Nevidelo sa ti vrkoče pletene, ej teraz budeš nosiť ej čapčisko nitene“.

3. “Pozri sa Anička, hore pod povaly, ej aby tvoje deti ej čierne oči mali“.

4. „Pozri sa Anička, do kutika na pec, ej aby sa ti držel ej ten najprvši chlapec.“

S hudbou sa spievalo:

1. „Vypletaj, zapletaj, zlate vrkoče, jako ta Anička za nimi plače.

2. Vypletaj zapletaj žltučke vlasy, nebudu otriasať po bučkoch rosy.

3. Vypletaj, zapletaj perly perlove, dnes moje, dnes moje, zajtra družbove“.

Krstná matka „skladala mladuche“ veniec, ktorý prvý družba vzal na nožík a vravel: „Ja ti tvoj venček snimam, ale zdravie, ščastie neodnimam“, to povedal trikrát. Zapichol nožík s vencom  do steny, kde bol „do tretieho dňa“. Krstná matka upravila neveste vrkoč do tzv. „kochola“ – zatočila ho do kruhu, dala na hlavu „čapec“, na to podviku (v staršom období) a navrch bielu, vyšívanú, „molovu“šatku (obr. č. 30).

 

Družice jej zaspievali pieseň:

1. „Nemáš takej peknej ženy v celej tejto dedine, jako je ta Anička, keď sa pekne zavije.“

 

1. „Z tej našej Aničky stala sa premena, ej včera bola dievka, ej a neska je žena“.

Tak išla „začapčená mlada nevesta“ s „mladym zaťom“ tancovať.

Príchod šatníkov

„Šatnici“ boli susedia, ktorí prišli po „čepčeni mladej nevesty“ do domu na svadobnú hostinu, aby obdarovali novomanželov. Nevesta ich spolu so ženíchom privítali: “Vitajte u nas“. Nevesta zdvihla „zapunku“ do tvaru vaku a do nej jej prichádzajúci „šatnici“ dávali „peniaze pre mladych“. Novomanželia poďakovali a pozvali susedov – „šatnikov“ na hostinu.

„Šatnikom“ družice zaspievali:

1. „Ja veru šatnici, neskoro idete, ej môj zeleny venček ej nigda nevidite“

Zábava pokračovala na humne. Hudbu a tanec striedal spev družíc. Ich piesne vyjadrovali

smútok a obvyklé postavenie nevesty v dome u svokry:

1. „Budete vy mamka, budete vy želieť, ej keď sa vám nebudem ej na zahonku belieť“.

2. „Dobre mi  byvalo u mamičky mojej, ej  jakože mi bude, ej šuhajko u tvojej“.

3 .„U mojej mamičky pečene, varene, ej u tvojej šuhajko ej tyždeň nekurene“.

4 .„U mojej mamičky kolače na stole, ej u tvojej šuhajko, ej  zamek na komore.“

5 .„Bude ti Anička, bude tebe luto, ej my pojdeme domov ej ty ostaneš tuto.“

6. „Na ten druhy tyždeň, na ten druhy piatek, ej rada by si išla, ej Anička na spiatek.“

7. „Na ten druhy tyždeň, na tu druhu stredu, ej rada by si išla, ej na tu svoju biedu“.

8. „Vynde brat za branu a kriči na ženu, ej skovaj chlieb ze stola, ej ide sestra moja“.

Spevom piesní vyjadrili smútok nevesty za svojim domovom:

1. „Vydalo sa dievča z hory do vidieka, ej čo na hory pozre, ej plače a narieka.

2. Vydalo sa dievča z vidieka pod hory, ej čo pozre na hory, ej hlava ho rozboli.“

 

Svadobné veselie pokračovalo do neskorej noci, až do rána. Pri odchode domov si družice  zaspievali pieseň:

„Potichy, pomaly dolu tu dedinu, ej ludia polihali, ej nech si odpočinu.“

 

 

Z rozprávania a spevu obyvateliek Riečnice v roku 1983: Amálie Šutiakovej, Márie Brisudovej – 57 ročnej, Margity Brisudovej – 55 ročnej, (je  zachovaný  zvukový záznam). Piesne, ktoré spievala Vilma Šutiaková,55 ročná, v roku 1983 (zachovaný zvukový záznam).

Rozprávanie a písomný záznam z roku 2013: Angely Kováčovej – 78ročnej, Márie Belkovej – 78  ročnej, Anny Buchovej – 78 ročnej, Jána Buchu – 79 ročného.

AUTOR: Mgr. Anna Špidusová

 

 

 

 SLOVNÍK     

 

 

bednička                                           debnička

buchla                                               udrela

čapec                                                čepiec, prikrývka hlavy

čubečky                                            ozdoby z látky na spôsob kvetu

deskova dlaška                                 podlaha z dosák

drevena muzika                                ľudová hudba

garnier                                              lemovanie s výšivkou

holumnica                                        podlaha v humne        

kabatik na vyložky                           kabátik s fazónou

kapky                                               cukríky

kochol                                              vrkoč stočený do kruhu

krpce s haraskami                            krpce uviazané v členu s ozdobnou kašmírovou mašľou

kystka                                              pierko

ligoty                                                ligotavé ozdoby

mlada nevesta, mlada, mladucha      nevesta

mlady zať, mlady                              ženích

molova šatka, molova košielka        z jemnej bavlnenej látky

mrkanie                                             zotmenie

myšia družica                                    prvá družica  pri žartovných svadobných zvykoch

nadlavena truhla                                naplnená truhla

nahovorky                                        pytačky

na predek                                           spievanie sóla

nauka                                                 príprava na manželstvo s kňazom 

nešanobna                                          nie šetrná

oddavač                                              starejší nevesty

odbierač                                              starejší ženícha

ohrievane                                            tvaroh

ofera                                                   peňažná obeta v kostole

okrutela                                               obviazala

oparela sa kucharka                             kuchárka sa obarila

opasovačky                                          tkané mašle

opekance                                              pečené, plnené buchty

oškubať                                                ošklbať

palangy                                                 pódium

palene                                                   alkohol

patierky                                                 korálky

petrolejky                                              lampy na petrolej

podolko                                                 posadiť na kolená

podvika                                                 súčasť kroja

polaznička                                             stromček ozdobený prúžkami krepového papiera   

poplekať                                                nadojčiť     

predmodlievať                                      začať sa modliť

predna družica                                      prvá družica        

psota                                                      chudoba     

puolka                                                    súčasť kroja, látka previazaná na spôsob šerpy

pútec                                                       cestička predeľujúca  vlasy  

putňa                                                      drevená nádoba na vodu

richtovať                                                 pripravovať

skos                                                        súčasť kroja, formy trojrohej šatky

snimať veniec                                         skladať veniec

spojeli                                                     spojili, zlúčili

struhaca stolica                                        zverák na výrobu šindľov

sukene nohavice                                      nohavice  zo súkna

svadobčani                                              svadobní hostia   

šatienky                                                         kúsky ozdobnej látky, aj látka na nohy miesto ponožiek

šindel                                                       doska na pokrytie strechy

šmotlava krava                                         krívajúca krava

šnorky                                                      mašle     

šorc                                                          časť kroja - šaty bez rukávov

šramky                                                     zábradlie pred oltárom

šatečka                                                     šatka, obrúsok

šatnici                                                       susedia, hostia na svadbe

štikeraj                                                      čipka

štrinfle                                                      ponožky, podkolienky

štrumpadla                                                gumičky na upevnenie podkolienok

truhla                                                        časť nábytku namiesto skrine

uzliček                                                      zaviazanie do uzla

vozar                                                         pohonič

vybierať na tanier                                      finančná zbierka pre novomanželov

vyprete dvere                                            zamknuté dvere

vyslužka                                                    dedičstvo

vypletanie nevesty                                     obrad úpravy vlasov do čepca, znaku vydatej ženy

zaponka                                                     časť kroja – zástera

zapraviane opekance                                 plnené   buchty    

zavitá  šatka                                              šatka na hlave                            

 

 

 

 

 

                                   OBRAZOVÉ   PRÍLOHY

 

 

                              dobová fotografia Riečnice

Obr. č.1: fotografia Riečnice v 1. polovici 20. storočia, vpredu vľavo cirkevná škola, za ňou fara, vpravo krčma, vzadu kostol

 

 

mládenci z Ričnice      snúbenci po náuke

Obr. č.2:  mládenci  na „vohladoch“                                         Obr. č.3:   snúbenecké páry na ceste z „nauky“ na  fare                                                                                                       

                                                                        

 

                               svadobný záprah

                                      Obr. č.4: svadobný záprah koní s vozom, vyzdobenom „polazničkami“

                                     

 

                                   svadba mojich rodičov

                                 Obr.č.5:  nevesta so ženíchom medzi svadobčanmi, v pozadí družbovia na voze

                               

 

 že       svadba v Riečnici

Obr.č.6: ženích a nevesta 14.6.1939, nevesta                Obr.č.7: svadobčania, rok 1939, družba vľavo má oblečené

má oblečenú „ puolku“, oblečenú cez plece                        „sukene nohavice“

a zaviazanú  na boku     

 

 

                                          František a Vilma Cingelovci

                                    Obr. č. 8: novomanželia z roku 1955,  nevesta má veniec  a závoj          

                                                                   

                          

      Mária a Anton Holienčinovci                Ján a Anna Buchová

      Obr. č.9: novomanželia v roku 1946                          Obr. č.10: novomanželia z roku 1957                                                                                                                                         

 

 

                                        František a Vilma Cingelovci

                                     Obr.č.11 : novomanželia so svadobčanmi, nevesta má v ruke modlitebnú knižku

                         

 

                                       svadba Anny Kuricovej

                                       Obr.č.12: novomanželia pri kostole s družbami a družicami

 

            

kostol v Riečnici v 60tych rokoch         svadba v Riečnicic Ladislav a Anka košútovci

Obr.č.13: kostol v Riečnici v 60-tych rokoch minulého storočia                            Obr.č.14: svadba po roku 1970, v popredí 

                                                                                                                              vidíme „šramky“-  zábradlie pred oltárom

                                                                                                    

  

                                            svadobná hostina

                                                                      Obr.č.15: svadobná hostina v roku 1957  

  

 

ženy z Riečnice            ženská spevácka skupoina                                                                                                                                   

 Obr. č.16:  kroj žien z Riečnice                                                        Obr.č.17: ženy z Riečnice ( ženy majú oblečený       

  ( ženy majú oblečený skos)                                                             šorc, košielku ,zapunku, zavitú šatku)

 

 

                                    dievky z Riečnice v krojoch a šatkách

                                                 Obr. č.18 : dievky z Riečnice v krojoch a šatkách

 

 

Angela Gardlíková vyd. Kováčová          folklórny súbor - chlapi

  Obr.č.19: riečnické dievčence v kroji,                                         Obr. č.20:    kroj mužov v Riečnici

    majú čiernu“ zapunku s garnierom“

 

 

                                     družice a družbovia

                                                Obr.č. 21: družice a družbovia v 70-tych rokoch v šatách a oblekoch   

                               

         

najstaršie zloženie drevenej muziky  drevená muzika Adama Chvasteka    

 

Obr.č.22: „drevená muzika“ v roku 1939                                   Obr. č.23: Adam Chvastek – Gažik s muzikou

 

 

                                                      muzikanti od Poništa

                                                                             Obr.č.24: muzikanti od Poništa

               

 

muzikanti u Opalky           muzika Albína Čerchlu

 Obr.č. 25: svadobná muzika v roku 1957                                           Obr. č.26:  drevená muzika Albína Čerchlu                       

 

 

svadba, tancovanie na humne              tanec vydatých žien

Obr.č.27: svadba - tancovanie na humne                      Obr.č.28: tanec vydatých žien, žena má “molovu šatku s čapcom“

 

                          

 

                                ženích a nevesta - folklórne predstavenie

                                          Obr.č.29: ženích a nevesta z Riečnice pri folklórnom predstavení

 

                                čepčenie nevesty

                                                        Obr.č.30: ukážka čepčenia pri folklórnom predstavení