header

Milí rodáci, vážení priatelia,

 

dovoľujeme si Vám, skupina nadšencov, rodákov z obce Riečnica, ponúknuť túto stránku už zaniknutej obce. Riečnica zanikla v roku 1987 spolu s obcou Harvelka, v dôsledku výstavby vodnej nádrže, na zásobovanie pitnej vody, s názvom „Vodná nádrž Nová Bystrica". Tento nápad sa zrodil po dlhšej úvahe a to najmä z toho dôvodu, že bývalí spoluobčania tejto obce sa majú možnosť stretnúť prakticky iba jedenkrát ročne a to na pravidelnom stretnutí a iná možnosť kontaktu, alebo spoločného kontaktného miesta pre nich neexistuje. Máme vedomosti, že vysťahované rodiny sú v súčasnej dobe žijúci nielen na území celého Slovenska, ale i v Českej republike a veľa bývalých občanov Riečnice žije v zahraničí, ako aj ich potomkovia. Je nesporné, že veľká časť z nich sa zaujíma o svoje rodné korene, o svoj pôvod a chcú získať viac vedomostí o tom, ako to bolo, kým obec existovala. Ponúkame vám preto túto stránku. Na stránke nechceme ponúknuť len informácie a zaujímavosti o obci Riečnica, ale aj chceme poznať skúsenosti bývalých občanov Riečnice a ich zážitky pri zžití sa v novom prostredí po vysťahovaní. Taktiež by sme chceli získať názory bývalých rodákov, laickej verejnosti, ale i z odborných kruhov, na situáciu vysťahovania sa dvoch obcí s celkove tritisíc ľudmi za účelom výstavby nádrže. Tá je podľa našich vedomostí využívaná iba na 20 %, pričom veľká časť územia sa musela opustiť a je prakticky nevyužívaná. Taktiež cez túto stránku majú možnosť skontaktovať sa rodiny, alebo jednotlivci rodákov z obce, aby mohli zistiť, kde sa nachádzajú ich známi, príbuzní. Na toto sme zriadili na  stránke časť „Diskusia", kde sa môžete prihlásiť, napísať svoje názory, udať prípadne svoju adresu, telefonické spojenie, atď. Môžete tu tiež vyzvať určité osoby, s ktorými ste stratili kontakt. Je možné, že na výzvu sa Vám ozvú, prípadne zistíme ich pobyt. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o názor na vytvorenie tejto stránky, zaslanie rôznych podnetov, informácií, na základe ktorých by sme obohatiť jej obsah.

Na úvodnej stránke sme sa pokúsili o grafickú improvizáciu - koláž z existujúcich starých zachovaných fotografií z obce, kde v súčasnej dobe je originálny iba kostol, ktorý sa v obci zachoval. Usporiadanie, v akom vidíte domy na snímke, obec neexistovala, jedná sa však o fragmenty a výňatky z iných fotografií výlučne iba z bývalej obce Riečnica.

V časti „História obce" uvádzame jednoduchý popis histórie obce spolu s uvedením miest, kde sú najväčšie vysťahovalecké komunity z obce.

V časti „Fotogaléria" uverejňujeme doposiaľ nepublikované fotografie z obce, na ktorých sú zobrazené niektoré domy v obci spolu s hospodárskymi budovami. Možno aj vy tu nájdete  svoj rodný dom. Kvalita fotografií je primeraná dobe, kedy vznikli a  že sú to amatérske zábery. Určite majú však pre rodákov z obce veľký význam. Dovoľujeme si z tohto dôvodu tiež požiadať rodákov, amatérskych, prípadne profesionálnych fotografov a nadšencov, ktorí ak majú prípadný fotografický materiál, aby nám ho zaslali na kontaktnú e-mailovú adresu. Radi zverejníme tieto fotografie na našej stránke.

V časti „Diskusia" máme záujem, aby napísal každý, kto má vzťah k obci i k udalostiam, ktoré predchádzali jej zániku, aby popísal svoj názor, prípadne zážitky po vysťahovaní, pri prispôsobovaní sa v novom prostredí, atď. Taktiež si vás dovoľujeme požiadať o vyslovenie názoru na vytvorenie takejto stránky, prípadne poskytnutie rady a pomoci, skúseností, atď. Neodmietame akúkoľvek pomoc.

V časti „Video" vám ponúkneme rôzne záznamy z akcií, ktoré sa konali, alebo sa budú konať. Ako prvú snímku si dovoľujeme ponúknuť vám snímku „tanec z Riečnice", ktorá vznikla v roku 1975 a natáčala sa za účasti folklórneho súboru z Riečnice v jednom z humien, v osade „U Hruškuliakov". Predpokladáme, že tam mnohí spoznáte svojich rodičov, prípadne starých rodičov.

V časti „Udalosti - zaujímavosti" nájdete informácie o akciách, ktoré sa budú konať v bývalej obci ako stretnutia občanov, termíny, atď. Túto stránku doplníme aj o zaujímavosti, ktoré ste možno predtým o obci nevedeli.

V časti „Mapa" vám poskytujeme mapu bývalej obce i prípadné iné materiály, podľa ktorých bude možné identifikovať kataster obce Riečnica.

V časti „Kontakt" je uvedené spojenie na autorov a prispievateľov tejto stránky. Dovoľujeme si vás požiadať, v prípade záujmu o poskytnutie nejakých informácií, alebo v prípade podania informácií, o kontaktovanie na toto spojenie.

Veríme, že bývalá obec má okrem našich spolurodákov veľké množstvo fanúšikov, obdivovateľov, ako i ľudí, ktorí sa zaujímajú o udalosti spojené s vysťahovaním tejto časti regiónu a potešia sa otvoreniu tejto stránky. Prejaví sa to na reakciách diskusií, pretože chceme zaviesť skutočne plodnú debatu na tému výstavby takýchto diel, riešenia vysťahovalectva a vysídlenia ľudí z ich domova, aby tieto skúsenosti boli využité i v širších súvislostiach do budúcna.

 

S pozdravom

 

kolektív autorov a prispievateľov stránky